Diagnostisk udredning og afklaring

 

Målgruppe

Center for Autisme foretager diagnostiske udredninger af personer i alle aldre, der formodes at have autismespektrumsforstyrrelse (ASF), herunder autisme og Aspergers syndrom eller anden neuroudviklingsforstyrrelse (eksempelvis intellektuel funktionsnedsættelse, specifik sprogforstyrrelse eller ADHD)

 

Udredningens indhold:

Udredningen tager udgangspunkt i den "best practice", som nationalt eller internationalt er anerkendt for de pågældende diagnosekriterier. Ofte vil udredningen omfatte følgende forhold:

  • Afklaring af selve diagnosen, om den kan be- eller afkræftes
  • Vurdering af graden af udviklingsforstyrrelsen
  • Vurdering af personens generelle intellektuelle funktion i hverdagen
  • Vurdering af personens tilpasningsmæssige færdigheder
  • Vurdering af personens støttebehov

Procedure

Unge og voksne vil blive tilbudt en forsamtale, hvor udredningens tilrettelæggelse og indhold vil blive gennemgået og nærmere planlagt. Selve udredningen vil typisk omfatte et diagnosticerende interview med relevante pårørende eller andre omsorgspersoner og en diagnosticerende test og/eller interview med personen selv. Det er vores erfaring, at en person bedst kan vurderes og hjælpes, hvis alle vigtige personer omkring ham/hende inddrages.

Der indhentes supplerende oplysninger ved udfyldelse af diverse skemaer. I tilfælde, hvor der ikke allerede er foretaget almindeligt anvendte psykologiske og talepædagogiske test, kan vi foretage disse i forbindelse med udredningen.

 

Indhold og deltagere

Udredningen omfatter blandt andet en forsamtale (for unge og voksne), et diagnosticerende interview med forældre eller andre omsorgspersoner og en diagnosticerende test. Vi foretager en vurdering, som beskriver personens funktionsprofil samt indlærings- og/eller arbejdsrelaterede færdigheder.

 

Der indhentes supplerende oplysninger ved udfyldelse af diverse skemaer. I tilfælde, hvor der ikke allerede er foretaget almindeligt anvendte psykologiske og talepædagogiske test, kan vi foretage disse i forbindelse med udredningen. Vi mener, at en person bedst kan vurderes og hjælpes, hvis alle vigtige personer omkring ham/hende inddrages.

 

Udredningen omfatter ikke lægelige undersøgelser, men hvis der i forbindelse med udredningen viser sig et behov for sådanne, vil dette blive påpeget.

 

Sted og varighed

Efter en eventuel forsamtale vil selve udredningen typisk blive gennemført på én og samme dag. Den varer almindeligvis 6-7 timer og finder som regel sted på Center for Autisme. Hvis det vurderes relevant, indgår desuden en observation i personens daglige miljø efter nærmere aftale.

 

Rapport og afsluttende møde

Der udarbejdes en rapport om udredningen, hvor resultaterne sammenfattes. Der gives en individuel tilbagemelding til den unge/voksne, som er blevet udredt. Derefter gennemgås rapporten ved det afsluttende møde med deltagelse af relevante personer, hvor resultaterne formidles, og den fremtidige indsats drøftes. Mødet finder som regel sted ca. to måneder efter udredningen.

 

Henvisning

Kommuner, institutioner etc. er typiske rekvirenter af psykologiske udredninger, men alle kan rekvirere en undersøgelse, blot der er bindende betalingstilsagn. Det er vigtigt, at der på henvisningen beskrives et klart formål med udredningen.

 

Henvisning til diagnostisk udredning

 

 

Pris

Prisen er afhængig af graden af komorbiditet og kompleksitet som der skal undersøges for, samt hvorvidt der foreligger aktuelle psykologiske testresultater i sagsakterne.

 

Som udgangspunkt ligger vores prisramme for fuld diagnostisk udredning af børn, unge og voksne (fra 5 år og opefter) mellem kr. 38.000 – 49.500. 

og for fuld diagnostisk udredning af småbørn (0-4 år) mellem kr. 32.000 – 35.000.

 

  

Forløb og pris for udredningen aftales individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift. 

 

 

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login