Beskyttet beskæftigelse § 103 og § 104

Erhvervscenteret tilbyder flere forskellige former for beskyttet beskæftigelse efter § 103 og 104 (samværs- og aktivitetstilbud). Målet med dem er at tilbyde unge /voksne med en neuroudviklingsforstyrrelse muligheden for at have en arbejdsdag og et arbejde eller daglige, meningsfulde aktiviteter, det kan være:

 

Beskyttet beskæftigelse på vores interne værksteder: Foto/film, Bladredaktion, Computer/IT, Service, Café

 

Beskyttet beskæftigelse i jobteam: Fx IKEA

 

Individuel beskyttet beskæftigelse tilknyttet en ekstern virksomhed: Fx som pedel

 

Aktivitets- og samværsforløb: Fx musik

 

Målgruppen i den beskyttede beskæftigelse er unge/voksne med neuroudviklingsforstyrrelse, som er blevet tilkendt pension, og som har et større støttebehov i forhold til at være på en arbejdsplads for at kunne passe et arbejde eller at kunne deltage i aktiviteter. Deltageren vil, når de er tilknyttet den interne og eksterne beskyttet beskæftigelse, få udbetalt en mindre løndusør af Erhvervscenteret.

 

Det er vigtigt, at deltagerne, der hvor de er tilknyttet, føler sig inkluderet, og at de oplever at være en del af den arbejdsplads, de er tilknyttet.

 

I alle forløb er deltagerne i deres arbejdsdag tilknyttet en erhvervsinstruktør, som er ansvarlig for, at de har det godt. Erhvervsinstruktøren har mulighed for at støtte eller hjælpe, hvis der i løbet af dagen skulle opstå udfordringer, som deltageren ikke selv magter at løse.

 

Der er i den beskyttede beskæftigelse taget udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Dagene er bygget op omkring tydelighed og forudsigelighed.

 

Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) og DAGAKTIVITETSTILBUD (§104):

 

SUSANNE GALLE, daglig leder
tlf.: 2780 2117

e-mail: sga@incita.dk

 

 

SUSANNE RYSBJERG, områdechef
tlf.: 2634 8899

e-mail: sry@incita.dk

 

  

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):

 

KATHRINE CHRISTENSEN, skoleleder 
tlf.: 41 89 53 53

e-mail: kch@incita.dk

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 30 70 81 85

e-mail: lac@centerforautisme.dk


Login