Center for Autisme har nu ledige pladser på vores grafiske- og kreative værksted

 

Dagtilbud som Samværs- og aktivitetstilbud § 104/103 som opkvalificering eller del af ressourceforløb

 

Værkstedet er til unge/voksne, som har en autismespektrumsforstyrrelse/Aspergers syndrom og som kan lide at være kreativ. Der er fokus på kreativ og personlig udvikling, oplevelser og samvær.

 

Vores udgangspunkt er, at deltagerne får mulighed for at få en større selvindsigt, et bedre selvværd og en god selvtillid igennem meningsfulde aktiviteter.

 

Der er mulighed for at møde andre unge, som deltageren kan spejle sig i og få gode og positive oplevelser sammen med.

Vi lægger vægt på en anerkendende pædagogik med respekt og forståelse for den enkelte. Vi gør meget ud af, at der en god og uformel stemning, hvor man kan grine og hygge sammen i et trygt fællesskab. Hvor der er mulighed for at fremme samvær og fællesskab i gruppen samt opbygge venskaber og netværk.

 

Vi tilbyder aktiviteter inden for:

  • Grafisk arbejde
  • Forskelligt håndarbejde
  • Tegning

Værkstedet er åbent fra kl. 9.00 til 14.00 tirsdag og onsdag

 

Særligt for unge, som er i ressource/opkvalificeringsforløb
Gennem samvær, aktiviteter og oplevelser sigtes bl.a. mod, at de unge bliver mere afklarede omkring deres fremtidige jobmuligheder.
Den unge gives rum og mulighed for at afprøve og eksperimentere med det formål at udvikle sig personligt.

Endvidere arbejdes der med at skabe egen identitet og på, at de unge i højere grad opnår større selvstændighed.

I forløbet er der samarbejde med vores erhvervskonsulenter med henblik på at komme ud i praktik og afprøves i forhold til arbejdsmarkedsparathed.

Der arbejdes ud fra tydelige mål i handleplan, og der udarbejdes progressionsrapport i forhold til stillede mål i forløbet.

 

Kontakt Benny Ahlqvist for mere information

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) og DAGAKTIVITETSTILBUD (§104):

 

SUSANNE GALLE, daglig leder
tlf.: 2780 2117

e-mail: sga@incita.dk

 

 

SUSANNE RYSBJERG, områdechef
tlf.: 2634 8899

e-mail: sry@incita.dk

 

  

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):

 

KATHRINE CHRISTENSEN, skoleleder 
tlf.: 41 89 53 53

e-mail: kch@incita.dk

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 30 70 81 85

e-mail: lac@centerforautisme.dk


Login