Løbende er der pladser i vores jobteam i IKEA Gentofte          

                                      

Pladserne er til unge/vokse med en autismespektrumsforstyrrelse som beskyttet beskæftigelse §103 eller som ressource-, opkvalificerings- eller kompetenceforløb.

Det er en forudsætning, at deltagerne kan lide at være på en aktiv og til tider travl arbejdsplads, samt at dét at møde kl. 8.00 om morgenen ikke er en hindring.
Man skal også kunne magte, at der er kunder i IKEA, som også vil være omkring en, når man arbejder.

Der er til Jobteamet tilknyttet pædagogisk personale fra Center for Autisme, som arbejder i teamet og som tilrettelægger den enkeltes og teamets forskellige arbejdsopgaver.

Arbejdsdagen er opbygget efter en bestemt struktur, hvilket også gælder de enkelte arbejdsopgaver. Mange af opgaverne udføres selvstændig efter grundig oplæring eller sammen med en makker. Faste opgaver som Teamet tager sig af er bl.a. opfyldning af varer og poser ved kasselinjen, fylder varer op i bistroen samt fylde op i butikken med kataloger, blyanter og målebånd.

Vi lægger vægt på en anerkendende pædagogik med respekt og forståelse for den enkelte. Vi gør meget ud af, at der er en god og uformel stemning, hvor man kan grine og hygge sammen i et trygt fælleskab i teamet.

Særligt for unge, som er i et ressource/opkvalificeringsforløb

Gennem daglige aktiviteter og oplevelser sigtes bl.a. mod, at de unge bliver mere afklarede omkring deres fremtidige uddannelse og jobmuligheder.
Den unge gives rum og mulighed for at afprøve og eksperimentere med det formål at udvikle sig personligt.
Endvidere arbejdes der med at skabe egen identitet og på, at de unge i højere grad opnår større selvstændighed.

Der bliver i forløbet udarbejdet handleplan og progressionsrapport i forhold til arbejdsmæssige og personlige mål i forløbet.

Kontakt Benny Ahlqvist for mere information

 

 

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) og DAGAKTIVITETSTILBUD (§104):

 

SUSANNE GALLE, daglig leder
tlf.: 2780 2117

e-mail: sga@incita.dk

 

 

SUSANNE RYSBJERG, områdechef
tlf.: 2634 8899

e-mail: sry@incita.dk

 

  

Spørgsmål vedr. UNGDOMSUDDANNELSEN (STU):

 

KATHRINE CHRISTENSEN, skoleleder 
tlf.: 41 89 53 53

e-mail: kch@incita.dk

 

LENE A. CORTZEN, afdelingssekretær
tlf.: 30 70 81 85

e-mail: lac@centerforautisme.dk


Login