Afslutning af STU (udslusning)

Vi afholder et afsluttende statusmøde nogle måneder før du stopper, så vi sikrer, der ligger en plan for, hvad du skal efter endt STU.

 

Ved uddannelsens afslutning udformer vi et kompetencebevis, der beskriver dine faglige, praktiske og personlige kompetencer. Vi vedhæfter også praktikevalueringer for de praktikker, du har været på i løbet af dine tre år hos os samt andre beviser (fx Hygiejnebevis). 

 

Den treårige ungdomsuddannelse skal gennemføres inden for fem år. Det betyder, at du kan afbryde forløbet i sammenlagt to år. En eventuel pause i STU'en aftales med din kontaktperson på ungdomsuddannelsen og din uddannelsesvejleder.

 

 

 

 

 

Login