Forløbsplansmøder

Vi indkalder til et FORLØBSPLANSMØDE 1-2 gange om året. På dette møde deltager: den unge, forældre, evt. støtte-/kontaktperson, uddannelsesvejleder og den unges kontaktperson her på STU'en.


Sagsbehandlere deltager som regel først fra 2. STU-år - og altid ved det afsluttende statusmøde (som regel jobcentret).

 

 

Der udarbejdes en FORLØBSPLAN af uddannelsesvejlederen, der følger den unge igennem hele forløbet. Forløbsplanen opdateres af hhv. uddannelsesvejlederen og os.

 

Du kan læse/godkende din aktuelle forløbsplan på en af nedenstående links. Det afhænger af, hvilken kommune du tilhører

 

Specialvejledning.dk (både unge og forældre indgang)

 

eller

 

Uno STU (den unge)

 

Uno STU (forældre)

 

Du skal benytte NemID/MitID for at læse din forløbsplan.

 

Vores del af forløbsplanen giver en status på nu og her situationen, status på områderne: personligt, socialt og fagligt samt en status på de mål, der arbejdes med.

 

Login