Dine første 12 uger på STU'en 

Når du begynder din STU hos os, vil du modtage velkomstmateriale. Det består bl.a. af dit skema, navnene på de andre unge på dit hold, ferieplan og andet informationsmateriale.

 

Den første dag vil du blive mødt af din kontaktperson her på stedet. Du vil have ugentlige samtaler med din kontaktperson.

 

Du indleder din STU med et 12-ugers afklaringsforløb, der munder ud i et statusmøde. På dette statusmøde bliver der taget endeligt stilling til det videre forløb. I samråd med dig, dine forældre og din uu-vejleder vurderer vi, om vores tilbud er det rigtige.

 

Kommunen kan tilkøbe en funktionsundersøgelse i forbindelse med afklaringsperioden.

Login