Praktik i STU forløbet

Som udgangspunkt skal alle unge, som går i et STU forløb, i praktik. Men vi vil selvfølgelig tage individuelle hensyn i det omfang, det er relevant.

 

Praktikforløb skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen (Lov 564, §6, stk. 3).

 

Tilrettelæggelse af praktikker tager udgangspunkt i

  • ønsker, behov, ressourcer mv.
  • praktiksamtaler med den unge (fra 2. år)

Sammen med den unge gennemgår erhvervskonsulenten indføring i struktur og arbejdsforhold på en arbejdsplads. Der arbejdes med strategier til støtte i praktik/erhvervsliv - og med den enkeltes erkendelse af behov for sådanne.

 

Endvidere vil behov for kompenserende foranstaltninger i arbejdsmiljøet blive afdækket og beskrevet.

 

Praktikforløb

Første år på STU:

Dette er et basisår, hvor vi sammen med den unge - og med bidrag fra familien og uu-vejlederen - begynder at spore os ind på den enkeltes stærke sider og på støttebehov. Vi bruger det første år på at lære den unge bedre at kende, så den unge kommer ud i en teampraktik i løbet af foråret (hvis den unge er begyndt august).

 

Andet år på STU:
På andet år vil der være gruppepraktik og praktikforløb inden for udvalgte fagområder.

 

Tredje år på STU:
På tredje år arrangeres længerevarende, individuelle tilrettelagte praktikforløb.

 

Login