Velkommen til Netværksgrupper og Specialpædagogisk vejledning

 

Unge og voksne med neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser har ofte svært ved at overkomme hverdagens udfordringer. Nogle har svært ved at komme op og af sted om morgenen, mens andre kan have udfordringer i at deltage i fritids- og kulturelle oplevelser. Fælles for personer med neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser er, at det kan være svært at opbygge og vedligeholde sociale relationer. Netværksafdelingen i Center for Autisme tilbyder derfor en platform, hvor deltageren kan få støtte og vejledning til den fremtidige udvikling.

 

Netværksafdelingen tilbyder følgende forløb:

 • Specialpædagogisk støtte og vejledning
 • Netværksgrupper for mennesker med neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser
 • Særlige gruppeforløb

Både netværksgrupperne og det specialpædagogisk team bidrager til, at deltageren kan få støtte og vejledning i sine sociale og individuelle udfordringer.

 

Formålet med den specialpædagogiske støtte og vejledning er, at:

 • sikre trivsel og høj livskvalitet for den enkelte
 • støtte til at mestre egen tilværelse bedst muligt
 • have fokus på både hjem, dagligdag, fritid og socialt netværk

 

netværksgrupperne opnås livskvalitet gennem samvær og samtale med ligesindede og via fælles aktiviteter og oplevelser. Når man deltager i en netværksgruppe, får man mulighed for:

 

Overordnede formål for netværksgrupperne

 • Skabe et miljø og rammer, hvori den enkelte til stadighed kan udvikle sig
 • Tilbyde samvær med ligestillede, øge mulighed for at arbejde med sociale ressourcer, få sociale kontakter og evt. venskaber
 • Fremme indsigt i og forståelse for egne ressourcer og udfordringer gennem samarbejde, samvær og samtale
 • Vedligeholde sociale færdigheder

Og yderligere for voksengrupperne

 • Skabe rammer for at dele og bearbejde voksenlivets udfordringer – økonomi, arbejdsmarked, isolation - mangel på tætte relationer, sorg/tab af nære relationer

 

(Børn og unge bevilges oftest efter § 36 i Lov om Social Service. Borgere fra 18 år får bevilget efter § 104 i samme lov)

 

For at komme i betragtning til en netværksgruppe, skal man henvises af sin kommune og sagsbehandler udarbejder betalingstilsagn. Herefter går man gennem visitation, som beskrevet her

 

Læs mere om de specifikke tilbud i venstre kolonne.

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf.nr. 51 27 78 01
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Login