Visitation Netværksgrupper, hvordan?

For at komme på visitationslisten, skal følgende være opfyldt:


Du skal være min. 12 år.


Henvisningsblanket skal være indsendt med underskrift fra sagsbehandler i kommunen. I tilfælde af, at kommunen ikke kan give betalingstilsagn, kan man vælge at betale selv (selvbetaler), hvilket skal fremgå tydeligt af henvisningsblanketten.


Relevante, efterspurgte papirer skal være indsendt (se side 2 på henvisningen).

 

Når vi har modtaget henvisningsblanketten med papirer, fremsender vi et bekræftende brev om modtagelsen af dette.

 

Du vil blive stående på listen, til vi kan tilbyde dig en plads, eller du selv vælger at blive taget af.

 

For at skabe de bedst mulige rammer i gruppen for dig, er det gruppen frem for individet, der vægtes i vores tilbud. Derfor er det ikke afgørende, hvor længe man har stået på listen, men hvor godt man matcher den gruppe, der kan optage nye medlemmer.

 

Vi har løbende optag til grupperne, men der kan være en kort ventetid, da det er vigtigt, at vi sætter grupperne bedst muligt sammen.

 

Visitationssamtale

Udover modtagelse af diagnosepapirer og eventuelt andre udtalelser vil vi også gerne møde dig.

 

Vi sender en invitation til en samtale, når vi har en plads, som vi tror kan være et godt tilbud for den enkelte.

 

Formål

Udbygge netværk
Øget selvforståelse
Støtte og vejlede

Kontakt

Afdelingsleder Solveij Steen
Tlf.nr. 40 22 90 73
E-mail: sos@centerforautisme.dk

Afdelingssekretær Bente Larsen Johnsen
Tlf.nr. 52 51 41 07
E-mail: blj@centerforautisme.dk

Login