Netværksgrupper

(Børn og unge bevilges oftest efter § 36 i Lov om Social Service. Borgere fra 18 år får bevilget efter § 104 i samme lov)

 

Pigegruppe

Teenagegruppe

Voksengruppe

Ungdomsgruppe

 

Sidste optag til sæson 2020-21 er den 1. marts 2021, dvs. at de sidste visitationer på baggrund af bevillinger finder sted frem til 15. februar 2021. Derefter skrives man på venteliste mhp. senere visitation og optagelse august 2021.

 

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf.nr. 51 27 78 01
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Login