Specialpædagogisk støtte og vejledning

  Formål

 • Der arbejdes hen mod, at den enkelte på sigt udvikler højst mulig grad af selvstændighed
 • Organisere, planlægge og vejlede den enkelte til at få hverdagen til at fungere bedre
 • Støtte til fastholdelse af arbejde eller uddannelsesforløb
 • At tilbyde eller etablere rammer for fritidsliv med sociale kontakter

 

Målgruppe
Unge og voksne med normal begavelse og en autismespektrumsdiagnose.

Indhold

Teamet tilbyder hjælp i alle borgerens miljøer og understøtte sociale relationer, såsom familiemæssige udfordringer.

Mentorstøtte er et af de mest effektive værktøjer til fastholdelse af job og uddannelse for mennesker med autismespektrumsforstyrrelser og lignende udfordringer. Eksempelvis med henblik på at udvikle redskaber og strategier til at begå sig socialt på arbejdet, under uddannelsen med familien/kæresten, mm..

 

Borgeren tilbydes specialpædagogisk støtte og vejledning

 • Til at få hverdagen til at fungere med mad, vask, økonomi osv.
 • I forbindelse med uddannelses- eller arbejdsmæssige problematikker
 • I forhold til fritidsliv, hvor der guides til at afsøge muligheder, finde og evt. afprøve konkrete, relevante tilbud med støtte
 • Ved udfordringer i sociale sammenhænge og i relationer

Teamet tilbyder en fleksibilitet ,der sikrer en indsats uden for "almindelig" arbejdstid. Denne indsats muliggør en bred kontakt med og støtte til borgeren og pårørende, hvilket er afgørende for borgerens fremtidige udvikling.

 

De specialpædagogiske konsulenter understøtter organisering og planlægning af hverdagen.

 

Gennem mestringssamtaler og samtaler med borgeren om selvindsigt, støttes udviklingen af selvstændighed og opbyggelse af selvværd.

 

Al indsats dokumenteres skriftligt, og de specialpædagogiske konsulenter tager opgaver fra hele Sjælland.


Specialpædagogisk støtte og vejledning kan med fordel suppleres og styrkes med tilbud om sociale aktiviteter i netværksgrupper.

 

 

Teamet samarbejder med forskellige faggrupper og har flerfagligt samarbejde. Der tilbydes sparring til fagfolk.

 

Specialpædagogisk støtte og vejledning til fagfolk

 

 

Formål:

At pædagoger og andre fagfolk, som har behov for opkvalificering i forhold til nye opgaver eller nye beboere, bliver opkvalificeret samt får mulighed for sparring og supervision.

 

Vi tilbyder:

 • Indføring i udfordringer ved autisme og tilgrænsende problematikker
 • Pædagogiske strategier og redskaber
 • Sparring og supervision til personale på institutioner, bofællesskaber, til mentorer og andre med lignende arbejdsfunktioner

Kontakt os, så kan vi tale om mulighederne for at sammensætte et forløb.
Som udgangspunkt vil prisen være kr. 610,- pr. støttetime.

Kontakt

Afdelingssekretær Bente Larsen Johnsen

Tlf.nr. 52 51 41 07
Sikker email: blj@centerforautisme.dk

Login