Specialpædagogisk støtte og vejledning

Formål

  • Der arbejdes hen mod, at den enkelte på sigt udvikler højst mulig grad af selvstændighed
  • Organisere, planlægge og vejlede den enkelte til at få hverdagen til at fungere bedre
  • Støtte til fastholdelse af arbejde eller uddannelsesforløb
  • At tilbyde eller etablere rammer for fritidsliv med sociale kontakter

 

Målgruppe
Unge og voksne med normal begavelse og en autismespektrumsdiagnose.

Indhold
Støtte tilbydes i alle borgerens miljøer og understøtte sociale relationer såsom familiemæssige udfordringer.

Borgeren tilbydes specialpædagogisk støtte og vejledning:

  • Til at få hverdagen til t fungere med mad, vask, økonomi osv.
  • I forbindelse med uddannelses- eller arbejdsmæssige problematikker
  • I forhold til fritidsliv, hvor der guides til at afsøge muligheder, finde og evt. afprøve konkrete, relevante tilbud med støtte
  • Ved udfordringer i sociale sammenhænge og i relationer


De specialpædagogiske konsulenter understøtter organisering og planlægning af hverdagen.

 


 

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf.nr. 51 27 78 01
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Login