Netværksgruppe for pigejuniorer

 

Målgruppe
Piger i alderen 9 - 12 år med en psykologisk udviklingsforstyrrelse f. eks. autisme.


Indhold
Aktiviteter tilpasset alder, interesser og muligheder for samspil og samarbejde. Korte gruppesamtaler med henblik på at støtte børnene til at udtrykke sig, træne sociale færdigheder og på sigt skabe mulighed for at øge selvindsigt og social forståelse.

Rammer
Mødegangene består af aftener og enkelte ture, som planlægges, når deltagerne kender hinanden og personalet. Begge arrangementer vil have et program.


En aften kan typisk se sådan ud:
Mødetid: kl. 16:30 til kl. 19:30 (eks.)

  • Velkommen med gennemgang af aftenens program
  • Aktivitet/forberedelse af spisning
  • Spisning
  • Gruppesamtale/aktivitet
  • Evaluering og afslutning

Forældrearrangementer

Der er mindst et forældrearrangement pr. sæson (august - juni). Her har forældre mulighed for møde hinanden, og der sættes tid af til, at man kan dele erfaringer og oplevelser.

Kontakt

Afdelingssekretær Bente Larsen Johnsen

Tlf.nr. 52 51 41 07
Sikker email: blj@centerforautisme.dk

Login