Netværksgruppe for voksne (efter lov om § 104)

Målgruppe:
For personer over 20 år, som er normalt begavede og har en autismediagnose.

Når alle i en ungdomsgruppe er fyldt 20 år, skifter betegnelsen til Netværksgruppe for voksne.

For nye medlemmer kan det opleves som en befrielse at være i overskuelige rammer og sammen med andre, som har nogle af de samme erfaringer. For nogle medlemmer er gruppen en forudsætning for, at de kan mestre deres dagligdag. I gruppen kan man være sig selv og have et frirum. For de voksne, som har været en del af en gruppe i mange år, er denne ofte blevet deres sociale netværk.

 

Socialt samvær og gruppesamtaler
Emner og temaer i gruppesamtalerne har et indhold, der afspejler deltagernes livssituation.

Indhold kan også være aktuelle samfunds- eller kulturelle forhold.

 

Netværksdannelse
I gruppens rammer kan den enkelte vedligeholde og udbygge det netværk, som det kan have taget mange år at danne. Uden rammerne ville få kunne gøre dette på egen hånd og eget initiativ. Samtidig har deltageren mulighed for løbende at arbejde med sine sociale kompetencer.

 

Egenbetaling og ture
Der er egenbetaling på mad/drikkelse på gruppeaftener og ture.

 

Eksempel på aftenarrangement
Aftenens program skrives altid ned på en tavle og kan typisk se sådan ud:

  • Velkommen og gennemgang af program
  • Aktivitet 1
  • Spisning
  • Samtalegruppe
  • Aktivitet 2
  • Evaluering og afslutning

Ture
Der sendes altid en indbydelse af sted inden en tur, hvor detaljer for turen er oplyst samt tidspunkt for seneste tilmeldings- eller frameldingsfrist. Turene planlægges sammen med deltagerne. Eksempler: Biografture, besøg på museer, bruncharrangementer

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf.nr. 51 27 78 01
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Login