Priser for Netværksgrupper v/ Center for Autisme - Sæson 2020-2021

Netværksgruppe for piger

Netværksgruppe for teenagere

Netværksgruppe for unge

Netværksgruppe for voksne

 

Prisen er pr. måned kr. 1.990,- (max. 10 måneder for en hel sæson). Der faktureres fra den måned, man starter op i tilbuddet.

 

Der vil i visse grupper forekomme egenbetaling i forbindelse med aktiviteter.

 

Betalingsbetingelser:

Tilbuddet faktureres kvartalsvis, fremadrettet.
Betalingsbetingelse netto 14 dage.

Ved overskridelse påløber renter 1,5 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr kr. 50,-.

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf.nr. 51 27 78 01
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Login