Center for Autismes netværksgrupper

 

Visitation

 

1)    Sagsbehandler sender sammen med betalingstilsagn (Henvisning-Kontrakt) kopi af seneste skoleudtalelse/psykologundersøgelse.

2)    Ud fra de indhentede oplysninger vurderes,

o   om ansøgeren ligger inden for målgruppen

o   hvilken gruppe, der er relevant i forhold til det oplyste                                                                                               

Ansøgeren kommer på venteliste, indtil vi kan tilbyde plads, hvilket for det meste vil være ret hurtigt. Eller ansøgeren får besked om, at CfA ikke har tilbud, der svarer til behovet.

3)    Ansøgere indkaldes til samtale med henblik på

o   at afprøve evnen til at indgå i dialog med andre.

o   at supplere og evt. opdatere informationer.

o   at bedømme ansøgerens modenhed og motivation.

 

 Struktureret samtale i forbindelse med visitation

 1. Præsentation. Information om samtalens forløb og formål – at afklare, om ansøgeren kan tilbydes plads i aktuel gruppe.
 2. Det understreges, at plads kun tilbydes, såfremt ansøger og gruppe ”matcher”. Evt. aftales prøveperiode
 3. Medarbejder giver kort introduktion til pågældende gruppe.
 4. Ansøgeren inviteres til at stille spørgsmål til det fortalte.
 5. Ansøgeren interviewes. Det kan f.eks. være:

ü  Faktuelle oplysninger. Alder. Bopæl

ü  Dagligdag. Skole/arbejde

     Yndlingsfag /-aktivitet

     Sociale relationer i skole/på job

ü  Fritid – interesser. Dyrkes de alene eller sammen med andre.

ü  Sociale relationer og samspil. Der spørges til, om man kan blive uvenner, og hvordan dette løses. Evt. andet

ü  Forestillingsevne: Hvad-nu-hvis spørgsmål, der evt. kan relatere til noget af det ovenstående.

ü  Motivation: Hvorfor vil du gerne i en gruppe.

 1. Ansøger spørges, om vedkommende har noget, han/hun vil tilføje eller spørge om.
 2. Samtalen afsluttes med meddelelse om, hvornår afgørelsen kan forventes.
 3. Evaluering af interview: Der fokuseres på den oplevede evne til
  • at indgå i dialog
  • at reflektere

           Motivationen vurderes 

           Endelig afgøres, om ansøgeren matcher den aktuelle gruppe i forhold til

  • Interesser
  • Adfærd
  • Modenhed
  • Ressourcer

I. Falder evalueringen positivt ud, får ansøgeren tilbud om en plads.

Optages vedkommende ikke, besluttes, om ansøgeren kan vente på plads i en anden gruppe eller alternativt ikke kan optages, hvis vi ikke anser CfAs grupper for at være det bedste tilbud.

 

4) Ansøgeren får hurtigst muligt skriftlig besked, uanset udfaldet.

Kontakt

Vibe Neidhardt 

Pædagogisk rådgiver og kontaktperson for VISO og netværksgrupper

Tlf.nr. 51 27 78 01
Sikker email: VNE@centerforautisme.dk

Login