Demetrious Haracopos legat
Center for Autisme og Sofieskolen uddeler en gang årligt legatet til en person og/eller institution, som i deres arbejde med autismeområdet tager afsæt i en praksis om, at ”ethvert menneske har retten til at blive set og hørt.” Frist for ansøgning 15. oktober 2017
Specialpædagogisk mentorindsats tilbydes
Indsatsen inkluderer specialpædagogisk vurdering - med baggrund i afdækning af funktionsniveau - herunder vejledning mht. støttebehov
Seksualitet hos unge og voksne med autisme - for fagpersoner
Kurset afholdes den 21. - 22. september 2017. Læs mere her
Ungdomsuddannelse (STU) - Muligheder for dig
Vi har løbende indtag
Behandlingsforløb
af angst og/eller OCD for personer med ASF. Læs mere her
Netværksgruppe - Spil i aftengruppe
For dig, som kunne tænke dig at spille strategiske/avancerede bræt- og kortspil. Læs mere om netværksgruppen her

Temaaften om ASF - bedsteforældre og andre pårørende

Afholdes 31. oktober 2017 kl. 17.30 - 20.00

Inklusion vs. specialtilbud

Forskningsprojektet om inklusion vs. specialtilbud for elever med en autismespektrumforstyrrelse. Nu er også resultater fra Fase 3 tilgængelige

Samværs- og aktivitetstilbud (§104) for unge

Vi kan sammensætte forløb på dags- eller ugebasis. Kontakt Solveij Steen for yderligere oplysninger.

Opkvalificerings-forløb

Du kan nu læse 9. og 10. klasse på Center for Autisme. Læs mere her

Muligheder for dig

Vi koncentrerer os om, at sætte det enkelte menneske i centrum og skaber muligheder for børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelse og lignende, samt for menneskene omkring dem.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Er du interesseret i en plads på vores STU? Læs mere her
Login