Særligt tilbud til sårbare kvinder
(ikke nødvendigvis med autismespektrumsforstyrrelse. Læs mere om tilbuddet her
Dag aktivitetstilbud § 104
Tilbyde unge/voksne med en neuroudviklingsforstyrrelse en meningsfuld og udfordrende dagligdag med meningsfulde aktiviteter, med mulighed for personlig udvikling og socialt samvær med ligesindede, i tydelige og strukturerede rammer.
Vores STU har løbende indtag af nye elever
Book eventuelt en rundvisning her
Sæsonen for netværks-grupper er lige startet
Vi har ledige pladser i vores teenagegruppe (13-16 år) - kom og vær med fra starten. Kontakt din sagsbehandler for bevilling
Behandlingsforløb
af angst og/eller OCD for personer med ASF. Læs mere her

Maria Nilsson, læge Psykiatrisk Center Ballerup

er ved at afslutte ph.d. projekt: ‘Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample’ og hendes afhandling forsvares på Psykiatrisk Center Ballerup den 26/6 kl. 13.30. Se også publiceret artikel her.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Er du interesseret i en plads på vores STU? Læs mere her

Samværs- og aktivitetstilbud (§104) for unge

Vi kan sammensætte forløb på dags- eller ugebasis. Kontakt Solveij Steen for yderligere oplysninger.
Login