Pathological Demand Avoidance
Her kan du læse om hvordan CfA forholder sig til fænomenet patologisk krav afvisning
Autizme.dk
- for dig der har en søskende med autisme. Autizme.dk er tænkt som et interaktivt forum, som søskende kan være med til at gøre spændende, aktuel og nærværende. Der vil være fagfolk knyttet til hjemmesiden. De vil besvare spørgsmål fra børn og unge og ellers sørge for, at Autizme.dk er et rart sted at besøge på nettet.
Netværksgruppe for sent diagnosticerede kvinder
i alderen 35-45 år. Læs mere her.
Behandlingstilbud i forhold til skolevægring eller social isolation
for et barn, en ung eller voksen med ASF
Særligt tilbud til sårbare kvinder
(ikke nødvendigvis med autismespektrumsforstyrrelse. Læs mere om tilbuddet her
Dag aktivitetstilbud § 104
Tilbyde unge/voksne med en neuroudviklingsforstyrrelse en meningsfuld og udfordrende dagligdag med meningsfulde aktiviteter, med mulighed for personlig udvikling og socialt samvær med ligesindede, i tydelige og strukturerede rammer.
Vores STU har løbende indtag af nye elever
Book eventuelt en rundvisning her
Vi har ledige pladser
i de fleste af vores netværksgrupper. Kontakt din sagsbehandler for bevilling
Behandlingsforløb
af angst og/eller OCD for personer med ASF. Læs mere her

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Er du interesseret i en plads på vores STU? Læs mere her

Samværs- og aktivitetstilbud (§104) for unge

Vi kan sammensætte forløb på dags- eller ugebasis. Kontakt Solveij Steen for yderligere oplysninger.
Login