KAT-Workshop
Bliv fortrolig med KAT-kassens nye værktøjer og den spændende KAT-app - Workshop afholdes den 5. marts 2020
Pathological Demand Avoidance
Her kan du læse om hvordan CfA forholder sig til fænomenet patologisk krav afvisning
Dag aktivitetstilbud § 104
Tilbyde unge/voksne med en neuroudviklingsforstyrrelse en meningsfuld og udfordrende dagligdag med meningsfulde aktiviteter, med mulighed for personlig udvikling og socialt samvær med ligesindede, i tydelige og strukturerede rammer.
Behandlingsforløb
af angst og/eller OCD for personer med ASF. Læs mere her
Netværksgrupper - Sidste frist for bevillinger
vedr. optagelse i vores netværksgrupper i indeværende sæson 2019/2020 skal være os i hænde senest torsdag den 13. februar 2020, da vi ikke optager nye til denne sæson efter 1. marts 2020. Senere indkomne ansøgninger vil blive optaget i den nye sæson 2020-2021, der starter i august 2020.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Er du interesseret i en plads på vores STU? Læs mere her

Samværs- og aktivitetstilbud (§104) for unge

Vi kan sammensætte forløb på dags- eller ugebasis. Kontakt Solveij Steen for yderligere oplysninger.
Login