Vigør'd: Nyt tilbud om behandling for problematisk stofbrug hos unge og voksne med ASF
Læs mere her
Center for Autismes netværk
er i gang med at planlægge at genåbne Netværksgrupperne fra mandag den 11. maj. Læs mere her
Danmark åbner så småt - er vi trygge ved situationen?
Center for Autismes telefoniske konsultation er et tilbud til brugere og pårørende, som i høj grad også kan bruges af de, som er utrygge ved genåbningen af Danmark.
Nye tiltag på Center for Autisme i forbindelse med corona-virus
Gode råd til at skabe rutiner i en ændret hverdag, telefonrådgivning samt telefonkonsultationer til nedsat pris (indtil ultimo april). Læs mere her
Corona utryghed og angst
Gode råd til at tackle utryghed, bekymringer, angst og OCD
Hvordan taler man med børn, unge med ASF samt voksne
med kognitive vanskeligheder og ASF om Corona? 5 hurtige råd og fokus på samtalen
Gode råd til at få skabt nye rutiner omkring børn og unge med ASF i hjemmet
Gode råd til at få skabt nye rutiner for dig som voksen med ASF

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Er du interesseret i en plads på vores STU? Læs mere her

Samværs- og aktivitetstilbud (§104) for unge

Vi kan sammensætte forløb på dags- eller ugebasis. Kontakt Solveij Steen for yderligere oplysninger.
Login