Netværksgrupper - Sidste frist for bevillinger
vedr. optagelse i vores netværksgrupper i indeværende sæson 2019/2020 skal være os i hænde senest torsdag den 13. februar 2020, da vi ikke optager nye til denne sæson efter 1. marts 2020. Senere indkomne ansøgninger vil blive optaget i den nye sæson 2020-2021, der starter i august 2020.
KAT-Workshop
Bliv fortrolig med KAT-kassens nye værktøjer og den spændende KAT-app - Workshop afholdes den 5. marts 2020
Pathological Demand Avoidance
Her kan du læse om hvordan CfA forholder sig til fænomenet patologisk krav afvisning
Netværksgruppe for sent diagnosticerede kvinder
i alderen 35-45 år. Læs mere her.
Autizme.dk
- for dig der har en søskende med autisme. Autizme.dk er tænkt som et interaktivt forum, som søskende kan være med til at gøre spændende, aktuel og nærværende. Der vil være fagfolk knyttet til hjemmesiden. De vil besvare spørgsmål fra børn og unge og ellers sørge for, at Autizme.dk er et rart sted at besøge på nettet.
Behandlingstilbud i forhold til skolevægring eller social isolation
for et barn, en ung eller voksen med ASF
Dag aktivitetstilbud § 104
Tilbyde unge/voksne med en neuroudviklingsforstyrrelse en meningsfuld og udfordrende dagligdag med meningsfulde aktiviteter, med mulighed for personlig udvikling og socialt samvær med ligesindede, i tydelige og strukturerede rammer.
Vores STU har løbende indtag af nye elever
Book eventuelt en rundvisning her
Behandlingsforløb
af angst og/eller OCD for personer med ASF. Læs mere her

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Er du interesseret i en plads på vores STU? Læs mere her

Samværs- og aktivitetstilbud (§104) for unge

Vi kan sammensætte forløb på dags- eller ugebasis. Kontakt Solveij Steen for yderligere oplysninger.
Login