Om os

Personer med autisme har en anderledes måde at tænke og lære og opleve verden på og kan have vanskeligt ved at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. Det kan gøre det svært at kommunikere og at være i sociale sammenhænge med andre mennesker. Center for Autisme støtter mennesker med autisme i alle aldersgrupper og på alle funktionsniveauer, pårørende og fagpersoner med forskellige ydelser, viden, forløb, kurser og uddannelser.

 

I 2022 blev Center for Autisme fusioneret med Incita. Det betyder at centret nu er del af Incita, og at Center for Autisme fortsætter vores aktiviteter til gavn for mennesker med autisme. 

 

Center for Autisme henvender sig til målgruppen med neuroudviklingsforstyrrelser, dvs. personer med autisme, ADHD, Tourettes syndrom og udviklingshæmning. En del af vores brugere har også tilstødende fysiske og psykiske udfordringer som f.eks. epilepsi, angst, OCD og depression.


For brugere som benytter et af vores tilbud på daglig basis og som ud over autisme tillige har tilstødende psykiske udfordringer, vil vi i nogle tilfælde anbefale sideløbende behandling hos psykolog eller psykiater. Ubehandlede psykiske udfordringer kan svække værdien af vores tilbud.


Vi er en organisation med en flerfaglig medarbejderstab med forskellige opgaver og forskelligt fokus
- som overordnet har en fælles faglig ramme. Den fælles faglige platform sikrer, at medarbejderne i Center for Autisme arbejder inden for denne ramme med afsæt i den enkelte brugers både fælles og individuelle behov.

 

Vi samarbejder med sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, som i deres dagligdag arbejder med og omkring vores målgruppe.

Vores fokus har udgangspunkt i det enkelte menneske og en høj faglig standard.

Login