Om os

 

Center for Autisme henvender sig til målgruppen med neuroudviklingsforstyrrelser, dvs. Autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og udviklingshæmning. 

En del af vores brugere har også komorbide problematikker som angst, OCD og depression.

For brugere som benytter et af vores tilbud på daglig basis og som ud over en autismespektrumsforstyrrelse tillige har en komorbid  problematik, vil vi anbefale at brugeren sideløbende er i behandling hos en psykiater. En ubehandlet komorbid forstyrrelse kan svække brugerens nytte af vores tilbud.


Vi er en organisation med en flerfaglig medarbejderstab med forskellige opgaver og forskelligt fokus, men som overordnet har en fælles faglig ramme. Den fælles faglige platform forpligter medarbejderne i Center for Autisme til at arbejde inden for denne ramme med afsæt i den enkelte brugers både fælles og individuelle behov.

 

Vi samarbejder med sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, som i deres dagligdag arbejder med og omkring vores målgruppe.

Vi er godkendt som en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende formål. Vores eventuelle økonomiske overskud går til at højne arbejdet med personer med autisme. Vores bestyrelse har det overordnede ansvar for organisationen.

Vores fokus har udgangspunkt i det enkelte menneske og en høj faglig standard.

Vi er leverandører til Socialministeriets Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO.

 

Fotos anvendt på denne hjemmeside er modelfotos fra www.dreamstime.com. De anvendte citater stammer fra interviews foretaget med vores brugere.

Login